Platana sadnice

Platana (Platanus) je listopadno stablo. Stabla su širokog debla, široke krošnje i visokog rasta – narastu i do 50 m visine. Prepoznatljiva su zbog vanjskog sloja kore koji se ljušti u ljuskama prikazujući raznolike boje, od glatke bijele do tamnosmeđe. Listovi su veliki, naizmjenično poredani i smješteni na dugoj peteljci. Cvate u vrijeme kada se listovi počnu stvarati.

Platane imaju prednost na to što su otporne na gradska onečišćenja i zbog toga se vrlo često sade u gradovima uzduž cesta ili u parkovima. Otporne su na hladne temperature i mogu živjeti vrlo dugo.

Biljke su u lončanicama, dobro razvijenog korjena i mogu se saditi tokom cijele godine.