Juniperus Stricta

Juniperus Stricta je zimzelena biljka koja se sadi kao soliter ili kao zastitna ograda. Biljka je izuzetno gusta i dekorativma. Dobro podnosi rez i može se oblikovati. Orezuje se dva puta tokom vegetacije.

Dostava po cijeloj Hrvatskoj uz realnu nadoknadu troska cestarine i goriva.

Biljke su kvalitetne, zdrave, dobro ukorjenjene. Mogu se saditi tokom cijele godine jer se nalaze u zasebnim kontejnerima/lončanicama.