Divlji kesten

Divlji kesten je listopadno stablo. Stabla su širokog debla, široke krošnje i visokog rasta. Listovi su veliki, naizmjenično poredani i smješteni na dugoj peteljci. Cvate u vrijeme kada se listovi počnu stvarati.

Divlji kesten ima prednost na to što su otporan na gradska onečišćenja i zbog toga se vrlo često sadi u gradovima uzduž cesta ili u parkovima. Otporan je na hladne temperature i mogu živjeti vrlo dugo.

Biljke su u loncima, dobro razvijenog korjena i mogu se saditi tokom cijele godine.