Crni orah / sadnice

Biljke se mogu koristiti kao podloge za cijepljenje, za sadnju radi visokokvalitetnog drveta, kao plantažni nasad te za dekoraciju vrtova i perivoja

Sadnice su golog korijena no moguće ih je i kontejnirati.